Om os

Covid-19

Vil du vide mere omkring forholdsregler du skal tage i forhold vil Covid-19 på Færøerne – kan du klikke på dette link.

www.corona.fo